Vi trenger deg som nytt medlem i mannskoret

Menigheten i Madlamark har ord på seg for å være ressurssterk, at i denne menigheten bor der ressurssterke mennesker som både har evner og vilje til å berike menighetsarbeidet. Noe som ofte fremheves er korarbeidet. Mannskoret er en del av dette kormiljøet og som alle vil se er heller ikke mannskormedlemmer evigvarende. Det må fornyelse og foryngelse til for at vi skal klar å beholde tradisjonen med mannssang i menigheten.

Vi har behov for rekruttering og ser svært gjerne at du besøker oss på en øvingskveld. Vi øver hver tirsdag i menighetsalen i Madlamark kirke kl.1900 der den første halvtimen er avsatt til sosialt samvær med kaffe og prat. Det å synge i kor gir en mye. I dagens digitale samfunn er det lett å få tilgang på underholdning via PC og TV, men hvorfor ikke delta med noe sjøl. Det er utrolig hva en kan få oppleve i et mannskor.
Madlamark Menighets Mannskor streber ikke etter å være de best. Vi nøyer oss med å unngå stress og å ha det trivelig med sangen vår og at vi kan opptre på en anstendig måte til berikelse for menigheten og andre som ønsker å lytte til oss. Kor er ikke bare øvelsesmøter og terping. Det er også turer og sammenkomster med ektefelle/samboer som bidrar til samhold og kameratskap. Koret har hatt som målsetning de siste årene at det skal være en årlig tur, kort eller litt lengre samt en sommeravslutning til en hytte i nærområdet.

Foto: Stein Hugo Kjelby. Fra Sjømannskirken i London

Foto: Stein Hugo Kjelby. Fra Sjømannskirken i London

Det er enkelt å bli medlem i Madlamark Menighets Mannskor.

• Vi har ingen prøvesynging

• Du trenger ikke å kunne noter

• Ørlite gehør er imidlertid en fordel

Skal en være med i kor følger det likevel med en liten, men svært viktig forpliktelse overfor korbrødrene: Koret er avhengig av alle. Derfor er det viktig at alle møter opp på øvelser og at alle er med på opptredener. Jeg tror menn har godt av å synge i kor. Kjente idrettsledere hevder at det er mye helse og glede i å synge i kor. Vi vet at der finnes gode mannsstemmer i menigheten dermed prøver vi med dette å motivere vordende sangere. Vi vil hevde at mannskoret en viktig del av lokalmiljøet i Madlamarka, vi bør alle ha en viss forpliktelse til å støtte opp om det samfunn vi til daglig oppholder oss i.

NYE VEIER?

Vi må erkjenne at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer, selv i en så stor menighet som Madlamark. Det er hyggelig å synge på pleiehjem og i eldreforeninger men vi treffer ikke nye medlemmer der. Heller ikke ved sang under gudstjeneste i kirken ser det ut som vi «treffer» vordende sangere. I neste omgang må vi kanskje ut på puber og fotballbaner. Der vi møter andre menn som liker å synge og får lyst til å synge i kor.

Reklamer

Å synge er sjelebot!

Solveig SlettahjellSangeren og komponisten Solveig Slettahjell (38) ble intervjuet i Dagbladet og fortalte litt om sin opplevelse av det å synge:

———

Det er annerledes når hun synger. Stemmen bare bobler fram. Det er som vann. Luft. Første skoledag reiste hun seg opp og sang for alle de andre. De klappet. Siden har hun fortsatt.

Å synge for meg er en evig, eneste lang sjelebot. Jeg er glad når jeg synger. På plass i mitt element.

— Er sangen det største kicket i ditt liv?

Absolutt. Utenom sønnen min. Og mannen min. Og venner og familie. Men bortsett fra det, står sangen uten sidestykke.

Dansefeberen er i ferd med å ebbe ut. Selv de mest ihuga Idol-fans begynner å bli metta nå. Er det mulig at korsang er det neste store? Kan «Korslaget» faktisk bli det nye «Skal vi danse»? Slettahjell krysser fingrene.

— Kan alle lære å synge?

Jeg tror alle kan synge.

— Hva er det da som stopper dem?

At de ikke synger. Jeg tror det er så enkelt.

— Hva er ditt råd til dem som aldri gjør det?

— Begynn å synge i dusjen. Synger ikke alle da?

Nei, de gjør nok ikke det.

På et eller annet tidspunkt ble det aller viktigste å være flink. De beste blant oss får et kamera stukket opp i trynet. Men hva med alle de andre? De som synger lungene ut i blandakor, eller henter en oppriktig glede i å danse på lokalet?

Nå er det blitt sånn at alt som handler om å synge, danse og spille skuespill skal være et middel for å komme på tv. Men det var ikke som var meningen i utgangspunktet. Musikken skulle jo være en del av vårt liv. Plutselig er alt fokuset på anerkjennelse og berømmelse.

— Er det ikke annerledes for deg som selv er flink til det? Hva med de som bare er vanlige?

Det er grunnen til at folk synger i dusjen. Ikke fordi det låter så bra, men fordi det kjennes godt. Og sunt. Sang er helsebringende, det er jeg overbevist om.

——

Sangerhilsen

I over 150 år har mannskorsangen vært med å prege sangtradisjonen i Norge – og det ikke minst i Stavanger. Vi kan gjerne smile litt av den tradisjonelle mannskorsangen. Det var svulmende arrangementer, nasjonalromantiske følelser, kjærlighet til konge, land og folk – og ikke minst sang til oss selv vi "Sønner av Norge det eldgamle rike" – for slik var nok "budskapet" i den norske mannskorsangen i hine hårde dager.

Dagens mannskorsang faller nok i et litt annet toneleie, de gamle sangene er arkiverte og en konsentrerer seg om nyere og mer moderne toner, tekster og arrangementer. Slik også med MMM, og kanskje har pendelen svinget vel langt ut til den andre siden. Men ser en på vårt repertoar så vil en imidlertid finne en gruppe sanger som er tatt opp nettopp for å gå litt tilbake til norsk mannskortradisjon, og det er gjort for å børste støvet av noen av den norske mannskorklassikerne. Vi prøver dermed å vise at de gode norske sangene som en har hørt opp gjennom årtiene ikke har mistet sin glans, snarere tvert imot.

Stoffet fortjener å bli tatt vare på, vi har nærmest et ansvar i så måte. Kanskje nett du er en av dem som vil hjelpe oss med dette?