Mannskorets repertoar 2013/14

Av de mange sanger som er innøvd av koret er det satt opp ei liste over sanger som i hovedsak er blitt benyttet i 2013 og som vil bli videreført i 2014/15:

Auld lang syne Den hellige staden Det går et festtog Ja, engang mine øyne
Evige Gud Fagert er landet Hvite svane Fyll mine seil
Jeg har hørt om en stad Jeg er en seiler Jeg tror på jordens forvandling Just a closer walk
Kjempeviseslåtten Store Gud vi lover deg No livnar det i lundar Norge, mitt Norge
O store Gud når jeg i undring Pie Jesu På Eidsvoll Sommerpsalm
Sønner av Norge Så helt førlåter Gud There’ll be blue Birds When you’re smiling
When I remember You’ll never walk alone Du gode Hellig Ånd fornyer alt Herre, du leder og kjenner oss
Ved Jesu føtter/td>

Julemotett
Reklamer