Korets medlemmer høsten 2014

 Madlamark Menighets  Mannskor  Status 01.09.14
Medlemsliste Adresser Telefon Mobiltelefon
1.25564 Bjerga, Åke Jernalderveien 51 B 4041 Hafrsfjord 51 55 66 71 907 32 881
2.25565 Bringedal, Reidar Sommerstien 2 4041 Hafrsfjord 51 55 67 96 911 67 566
3.25566 Byrkjedal, Jostein Jernalderveien 51 A 4041 Hafrsfjord 51 55 72 16 416 74 340
4. Gilje, Knut Jernalderveien 55A 4041 Hafrsfjord 51 65 58 29 95930591
5.25567 Hagen, Odd Jan Høleveien 11 4015 Stavanger 51 52 79 47 932 31 862
6.30456 Hauge, Olav Nordre Sommerstien 6 4041 Hafrsfjord 51 55 62 08 913 36 630
7.25571 Helvig, Henning Madlasandnes 131c 4045 Hafrsfjord 51553365 41313365
8.25569 Håland, Svein Kong Haralds gate 48 4041 Hafrsfjord 51 55 79 17 952 22 380
9.25570 Håland, Øyvinn Nordre Sommerstien 5 4041 Hafrsfjord 51 55 56 11 93662626
10.25568 Haaland, Einar Sigbrits gate 12 4041 Hafrsfjord 51 55 57 38 918 62 638
11.25572 Kjelby, Stein Hugo Haakon Sheteligs gate 2 4041 Hafrsfjord 51 55 65 01 951 24 981
12.25573 Kjosavik, Steinar Kjosavikveien 66 4308 Sandnes 51 67 22 79 40201860
13.25574 Lunde, Ingve Kvitsøy 4180 Kvitsøy 51 73 53 69 475 03 674
14.25575 Marthinsen, Tore Anton Brøggers gate 27 4041 Hafrsfjord 51 55 72 37 90129794
15.25577 Skjæveland, Per Storhagen 2 4015 Stavanger 51 56 38 92 400 42 663
16.25578 Susort, Holger Gudrøds gate 4 4041 Hafrsfjord 51 55 65 89 975 20 343
17.25579 Særsten, Jakob Madlastokken 22 4042 Hafrsfjord 51 55 57 17 97754787
18.25580 Ur, Hadle Jernalderveien 53 B 4041 Hafrsfjord 51 55 54 94 975 60 873
19.25562 Waldeland, Rolv Ravn Madlavollkroken 6 4041 Hafrsfjord 51 55 74 01 926 66 641
  17 87  Lunde , Eugenie Prøis Kvitsøy 4180 Kvitsøy 51 73 53 69 475 03 674
  :
Reidar Bringedal Rolv Ravn Waldeland
revisor kasserer
Reklamer