Vi trenger deg som nytt medlem i mannskoret

Menigheten i Madlamark har ord på seg for å være ressurssterk, at i denne menigheten bor der ressurssterke mennesker som både har evner og vilje til å berike menighetsarbeidet. Noe som ofte fremheves er korarbeidet. Mannskoret er en del av dette kormiljøet og som alle vil se er heller ikke mannskormedlemmer evigvarende. Det må fornyelse og foryngelse til for at vi skal klar å beholde tradisjonen med mannssang i menigheten.

Vi har behov for rekruttering og ser svært gjerne at du besøker oss på en øvingskveld. Vi øver hver tirsdag i menighetsalen i Madlamark kirke kl.1900 der den første halvtimen er avsatt til sosialt samvær med kaffe og prat. Det å synge i kor gir en mye. I dagens digitale samfunn er det lett å få tilgang på underholdning via PC og TV, men hvorfor ikke delta med noe sjøl. Det er utrolig hva en kan få oppleve i et mannskor.
Madlamark Menighets Mannskor streber ikke etter å være de best. Vi nøyer oss med å unngå stress og å ha det trivelig med sangen vår og at vi kan opptre på en anstendig måte til berikelse for menigheten og andre som ønsker å lytte til oss. Kor er ikke bare øvelsesmøter og terping. Det er også turer og sammenkomster med ektefelle/samboer som bidrar til samhold og kameratskap. Koret har hatt som målsetning de siste årene at det skal være en årlig tur, kort eller litt lengre samt en sommeravslutning til en hytte i nærområdet.

Foto: Stein Hugo Kjelby. Fra Sjømannskirken i London

Foto: Stein Hugo Kjelby. Fra Sjømannskirken i London

Det er enkelt å bli medlem i Madlamark Menighets Mannskor.

• Vi har ingen prøvesynging

• Du trenger ikke å kunne noter

• Ørlite gehør er imidlertid en fordel

Skal en være med i kor følger det likevel med en liten, men svært viktig forpliktelse overfor korbrødrene: Koret er avhengig av alle. Derfor er det viktig at alle møter opp på øvelser og at alle er med på opptredener. Jeg tror menn har godt av å synge i kor. Kjente idrettsledere hevder at det er mye helse og glede i å synge i kor. Vi vet at der finnes gode mannsstemmer i menigheten dermed prøver vi med dette å motivere vordende sangere. Vi vil hevde at mannskoret en viktig del av lokalmiljøet i Madlamarka, vi bør alle ha en viss forpliktelse til å støtte opp om det samfunn vi til daglig oppholder oss i.

NYE VEIER?

Vi må erkjenne at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer, selv i en så stor menighet som Madlamark. Det er hyggelig å synge på pleiehjem og i eldreforeninger men vi treffer ikke nye medlemmer der. Heller ikke ved sang under gudstjeneste i kirken ser det ut som vi «treffer» vordende sangere. I neste omgang må vi kanskje ut på puber og fotballbaner. Der vi møter andre menn som liker å synge og får lyst til å synge i kor.

Reklamer

Korets medlemmer høsten 2014

 Madlamark Menighets  Mannskor  Status 01.09.14
Medlemsliste Adresser Telefon Mobiltelefon
1.25564 Bjerga, Åke Jernalderveien 51 B 4041 Hafrsfjord 51 55 66 71 907 32 881
2.25565 Bringedal, Reidar Sommerstien 2 4041 Hafrsfjord 51 55 67 96 911 67 566
3.25566 Byrkjedal, Jostein Jernalderveien 51 A 4041 Hafrsfjord 51 55 72 16 416 74 340
4. Gilje, Knut Jernalderveien 55A 4041 Hafrsfjord 51 65 58 29 95930591
5.25567 Hagen, Odd Jan Høleveien 11 4015 Stavanger 51 52 79 47 932 31 862
6.30456 Hauge, Olav Nordre Sommerstien 6 4041 Hafrsfjord 51 55 62 08 913 36 630
7.25571 Helvig, Henning Madlasandnes 131c 4045 Hafrsfjord 51553365 41313365
8.25569 Håland, Svein Kong Haralds gate 48 4041 Hafrsfjord 51 55 79 17 952 22 380
9.25570 Håland, Øyvinn Nordre Sommerstien 5 4041 Hafrsfjord 51 55 56 11 93662626
10.25568 Haaland, Einar Sigbrits gate 12 4041 Hafrsfjord 51 55 57 38 918 62 638
11.25572 Kjelby, Stein Hugo Haakon Sheteligs gate 2 4041 Hafrsfjord 51 55 65 01 951 24 981
12.25573 Kjosavik, Steinar Kjosavikveien 66 4308 Sandnes 51 67 22 79 40201860
13.25574 Lunde, Ingve Kvitsøy 4180 Kvitsøy 51 73 53 69 475 03 674
14.25575 Marthinsen, Tore Anton Brøggers gate 27 4041 Hafrsfjord 51 55 72 37 90129794
15.25577 Skjæveland, Per Storhagen 2 4015 Stavanger 51 56 38 92 400 42 663
16.25578 Susort, Holger Gudrøds gate 4 4041 Hafrsfjord 51 55 65 89 975 20 343
17.25579 Særsten, Jakob Madlastokken 22 4042 Hafrsfjord 51 55 57 17 97754787
18.25580 Ur, Hadle Jernalderveien 53 B 4041 Hafrsfjord 51 55 54 94 975 60 873
19.25562 Waldeland, Rolv Ravn Madlavollkroken 6 4041 Hafrsfjord 51 55 74 01 926 66 641
  17 87  Lunde , Eugenie Prøis Kvitsøy 4180 Kvitsøy 51 73 53 69 475 03 674
  :
Reidar Bringedal Rolv Ravn Waldeland
revisor kasserer

Skotske sanger på korets repertoar

Skottland er en sangglad nasjon og skotsk folkemusikk er viden kjent. Dessuten har de Robert Burns. Det var dermed nær sagt umulig å reise til Skottland uten å ha øvet inn noen skotske sanger. Vi hadde nok sunget skotske sanger tidligere. Bl.a «Auld Land Syne» og «Ye Banks and Braes» begge med tekst av Robert Burns til skotske folketoner. Vi måtta oppdatere oss litt , dermed ble 5 av de ca. 25 sangnummer vi hadde øvet inn, skotske sanger. Skottelisten så slik ut:

  • «Loch Lomond»
  • » Auld Land Syne», tekst av Robert Burns til en skotsk folkemelodi
  • «The Northern Lights of Aberdeen»
  • «Ye Banks and Braes», tekst av Robert Burns til en skotsk folkemelodi
  • «Will Ye Go, Lassie, Go», tekst og melodi av The McPeake Family

I tillegg hadde vi på repertoaret en sang som dirigenten, Eugenie Prøys Lunde, hadde skrevet til «The Boat Festival of Portsoy, 2010. Den het «Portsoy, a festival song.»

To av disse sangene er kanskje ukjente for noen men de kan høres her ved å klikke opp det fargelagte navnet.

Den ene sangen er fra 50-årene om sjømannen som lengter hjem til byen i sitt hjerte: Old Aberdeen.

Den andre er også en hyllest til hjemlandet fra skotten som befinner seg sør i England og lengter hjem til det skotske Høylandet. Han synger til jenta si, Lassie er slang for pikevenn, og spør om hun vil bli med han hjem og plukke vill timian som vokser i skråningene: Will Ye Go, Lassie, Go

Dersom noen vil lytte til mer av Robert Burns så kan en klikke opp den vakreste kjærlighetserklæring som noen gang er laget: Ae Fond Kiss