Hvorfor synge i kor??

Hvorfor synge i kor?

Det litt banale svaret kunne jo være: Jo, for da får du synge!

Hvorfor er det så viktig å synge?

Her er ikke svaret banalt:
Når vi synger blir vi kjent med vår egen stemme og lærer å bruke den som et instrument. Den er en del av vår identitet og personlighet, og det ligger livskvalitet og utfoldelse i det å bruke den. Det gir også utløp for følelser.

Korsang, det å synge sammen med andre, er dessuten en sterk sosial opplevelse. Man gjør noe sammen som gir fellesskap og glede uten at man trenger å bli for privat. For noen er det å opptre sammen med andre også en utfordring, og gir dermed sosial trening.
Du lærer andre å kjenne på tvers av alder og bosted samtidig som du lærer at å dra lasset sammen med andre med samme interesse som deg, det er både utrolig morsomt og utfordrende- og, du lærer deg selv å kjenne.
Du får et avbrekk i hverdagen og kan dyrke en sosial og trivelig hobby sammen med dedikerte mennesker både på øvelser, turer og konserter.
Du får bedre livskvalitet, bedre selvbilde, du føler at du mestrer noe og ikke minst så gleder du andre.
Alt dette har en positiv effekt på helsen din

Å synge i mannskor – bass eller tenor
Mannskoret består av to hovedstemmer: tenor og bass.
Videre er hver av stemmene delt i to, en lys og en mørk. Slik blir omfanget mer
konsentrert, for eksempel får førstetenorer utfolde seg rikelig i høyden. En baryton
kan, som bass i blandakor, streve med de laveste tonene mens som førstebass i
mannskoret vil stemmen jobbe innenfor hans naturlige register. Tilsammen gir de
såkalte like stemmer en stor mulighet for et utrolig rikt overtoneregister – og en tett
og mektig korklang.
Høytsvevende kraft-førstetenor eller pliktoppfyllende flinkis-andretenor? Sjarmerende, nølende baryton eller stødig, fantasifull bass?

Grip sjansen – vi trenger din temme!
.

Reklamer

Hvorfor ikke reise til Haaheim Gaard på Tysnes

Vertskapet her er musikkutdannet og i disse historiske omgivelser måtte det vært fint for mannskoret å oppholde seg en week-end. Her man vi nyte god mat, flott natur og ikke minst få en fin ramme rundt en week-end med sang og musikk. Hva med våren 2015??
Haaheim Gaard

Mannskorets repertoar 2013/14

Av de mange sanger som er innøvd av koret er det satt opp ei liste over sanger som i hovedsak er blitt benyttet i 2013 og som vil bli videreført i 2014/15:

Auld lang syne Den hellige staden Det går et festtog Ja, engang mine øyne
Evige Gud Fagert er landet Hvite svane Fyll mine seil
Jeg har hørt om en stad Jeg er en seiler Jeg tror på jordens forvandling Just a closer walk
Kjempeviseslåtten Store Gud vi lover deg No livnar det i lundar Norge, mitt Norge
O store Gud når jeg i undring Pie Jesu På Eidsvoll Sommerpsalm
Sønner av Norge Så helt førlåter Gud There’ll be blue Birds When you’re smiling
When I remember You’ll never walk alone Du gode Hellig Ånd fornyer alt Herre, du leder og kjenner oss
Ved Jesu føtter/td>

Julemotett

Årsmøtereferat for driftsåret 2013

Årsmøtereferat 2013.

Dato : 11.02.2014.
Klokkeslett : 19.00
Sted : Madlamark kirke
Møteleder : Stein Hugo Kjelby
Deltakere : 21 medlemmer og dirigent
Referent : Hadle Ur
Innkalling godkjent.

1. Årsmelding.
Årsmelding godkjent med følgende forandringer:
Pkt 2 Aldersgruppe 65+ forandres til Voksne menn.
Under pkt 5 tilføyes oppsummering av opptredener gjennom året
i tillegg til følgende setning: Vårsemesteret ble avsluttet med grillparty
i vakkert vårvær på Kjosavik.

2. Regnskap.
Revidert regnskap godkjent.

3. Valg.
Ingen innkomne forslag.
Stein Hugo Kjelby gjenvalgt som styremedlem for to år.
Einar Haaland gjenvalgt som varamedlem for ett år.

4. Styre for 2014.
Leder : Stein Hugo Kjelby
Kasserer : Rolv Ravn Waldeland
Sekretær : Hadle Ur
Dirigent : Eugenie Prøis Lunde
Varamedl.: Einar Haaland

Årsmelding for 2013

ÅRSMELDING 2013
Madlamark menighet
Madlamark menighets mannskor

1. Lag/forening: Madlamark menighets mannskor
Formål: Korets formål er gjennom øvelse og opptreden å fremme sangglede i og utenfor menigheten, med vekt på å formidle evangeliet gjennom kristen sang.

2. Tilholdssted: Menighetssalen, Madlamark kirke.
Aldersgruppe: Voksne menn.

3. Møtedag: Tirsdag
Tid: 19.30 – 21.30

4. Hovedleder: Stein Hugo Kjelby.

5. Andre ledere: Eugenie Prøis Lunde, Rolv Ravn Waldeland, Hadle Ur,
Einar Haaland.

6. Lederbehov: Nei.

7. Antall samlinger: 46 øvelser, 14 opptredener.
Antall deltakere: 21 (20 medlemmer og dirigent)

Opptredener vårhalvår:
Søndag 6.januar Gudstjeneste, Madlamark kirke
Onsdag 13.mars Formiddagstreffet m/gudstjeneste
Søndag 14.april Gudstjeneste, Madlamark kirke
Torsdag 18.april Vårfest m/basar, Frelsesarmèen
Onsdag 29.mai Kveldsmøte, Hillevåg kirke
Tirsdag 4. juni Gudstjeneste Slåtthaug sykehjem, Revheim kirke
Søndag 9.juni Gudstjeneste, Madlamark kirke

Vårsemesteret ble avsluttet med grillparty i vakkert vårvær på Kjosavik.

Høsthalvår:
Søndag 8.september Gudstjeneste, Madlamark kirke
Søndag 27.oktober Gudstjeneste, Madlamark kirke
Søndag 3.november Allehelgensfest, Madla forsamlingshus
Lørdag 9.november Felleskonsert prosjektkor, St. Petri kirke
Søndag 10.november Felleskonsert prosjektkor, Gand kirke
Onsdag 4.desember Gudstjeneste Slåtthaug sykehjem, Madlamark kirke
Søndag 8.desember Eldrerådets eldretreff, Clarion hotell

8. Gjennomsnittlig frammøte pr samling: 17
Oppgang eller nedgang i antall deltakere siste år: Medlemsantall uforandret.

9. Hvilke refleksjoner gjør dere om arbeidet i forhold til målsettingene-
i hvilken grad oppnås målsettingen: Ut fra tilbakemeldingene vi får har koret
fremdeles mye å bidra med. Våre egne vurderinger underbygger dette.

10. Spesielle kommentarer/arrangement i året som gikk: Et viktig miljøtiltak er at vi har en halvtimes drøs over en kaffekopp før hver øvelse, og ellers slutter vi av med kveldstanker/andakt.

Koret har også enkelte ganger tidligere hatt samarbeidsprosjekt med andre kor, men ikke i så stort omfang som høsten 2013, da vi sammen med flere kor øvde inn og framførte Faurès rekviem, med orkester, på to konserter i november.
Stavanger bispedømmes kirkesangforbund sto for prosjektet.

11. Nye tanker og idèer framover: Holde nivået og antall medlemmer oppe og gjennomsnittsalderen nede.

Madlamark, 10.02.2014

Stein Hugo Kjelby Hadle Ur
leder sekretær